ขับรถไม่มีพ.ร.บ.เสียสิทธิ์อะไรบ้าง ประกันจะคุ้มครองไหม Share this

ขับรถไม่มีพ.ร.บ.เสียสิทธิ์อะไรบ้าง ประกันจะคุ้มครองไหม

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 20 June 2566

ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ จะคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า ดังนั้น หากขับรถที่ไม่มี พ.ร.บ. ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถหรือไม่ก็ตาม ถือว่าผิดกฏหมาย


ขับรถไม่มีพ.ร.บ.เสียสิทธิ์อะไรบ้าง ประกันจะคุ้มครองไหม

หากขับรถที่ไม่มี พ.ร.บ. ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถหรือไม่ ถือว่าผิดกฏหมาย และจะมีโทษ ปรับสูงสุด 10,000 บาท เมื่อไม่มี พ.ร.บ. ก็ทำให้ต่อภาษีรถไม่ได้ ซึ่งหากถูกจับเพราะป้ายวงกลมหมดอายุ ก็จะต้องเสียค่าปรับประมาณ 400-1,000 บาท เมื่อไปต่ออีกครั้งก็จะโดนค่าปรับดอกเบี้ยอีกเดือนละ 1% และถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับการใช้งานและโดนโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับรถไม่มีพ.ร.บ.เสียสิทธิ์อะไรบ้าง ประกันจะคุ้มครองไหม

ขับรถไม่มีพ.ร.บ.เสียสิทธิ์อะไรบ้าง

หากคุณขับรถที่ไม่มี พ.ร.บ. เมื่อประสบอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับการคุ้มครอง เพราะไม่ได้ทำ พ.ร.บ. ไว้ ในกรณีที่คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด และมี พ.ร.บ. คุณจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในฐานะผู้ประสบภัยได้ แต่ก็ต้องรอให้ทราบผลการตัดสินถูกผิดก่อน ระหว่างที่ผลยังไม่ออก คุณก็จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆ เองไปก่อน 

ในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายผิด กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถเป็นมาไล่เก็บค่าเสียหายจากคุณ และบวกเงินเพิ่มอีก 20% พร้อมค่าปรับที่นำรถที่ไม่มี พ.ร.บ. มาใช้เป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะเห็นว่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย หรือจะต้องถูกปรับ แนะนำให้เจ้าของรถต่อ พ.ร.บ. ทุกๆปี เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ต่อเนื่อง

compulsory insurance autospinn

ประกันจะคุ้มครองไหม หากขับรถไม่มี พ.ร.บ.

เมื่อขับรถไม่มีพ.ร.บ.แล้วเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่มีคู่กรณีหรือผู้ประสบภัย จะไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์ และยังจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เองทั้งหมด แต่หากรถไม่มี พ.ร.บ. เมื่อประสบอุบัติเหตุ และมีบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ทางคู่กรณีสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ โดยทางกองทุนฯ จะทำการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยก่อน และจะไปไล่เก็บค่าเสียหายกับทางเจ้าของรถ ซึ่งจะบวกเงินเพิ่มจากเดิมอีก 20% รวมกับค่าปรับที่ไม่ทำหรือต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ และค่าปรับที่นำรถไม่มีพ.ร.บ. มาใช้งานเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท 

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นและคุณเป็นฝ่ายถูก แต่รถที่ประสบภัยเป็นรถไม่มีพ.ร.บ. ก็สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายเบื้องต้นกับทางคู่กรณีได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท หรือเงินชดเชยกรณีที่มีการเสียชีวิตและทุพพลภาพคนละ 35,000 บาท

compulsory insurance 2023 Autospinn

ข้อยกเว้น หากขับรถไม่มีพ.ร.บ.

กรณีที่สามารถได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์ ในกรณีรถยนต์ที่ขับเป็นรถไม่มีพ.ร.บ. และเข้าข่ายดังต่อไปนี้ 

  • ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้
  • ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์ และเจ้าของรถไม่ยอมจ่าย
  • ผู้ประสบภัยจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักขโมย ชิงปล้น ที่ถูกแจ้งความเอาไว้แล้ว
  • ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มีคู่กรณีแสดงตนเป็นเจ้าของรถ และรถคันดังกล่าวไม่มีพ.ร.บ.
  • ผู้ประสบภัยจากการชนแล้วหนี หรือไม่ทราบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดจากรถคันไหน
  • ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับการยกเว้นและไม่ได้จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เอาไว้
  • บริษัทประกันภัยไม่ยอมจ่าย หรือจ่ายไม่เต็มจำนวน

เบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ แต่ต้องจ่ายเงินคืน

แม้ว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเป็นรถไม่มีพ.ร.บ. ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยได้ แต่ยังสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ เพื่อเป็นการเยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากรถให้สามารถได้รับการรักษาพยาบาลหรือการจัดงานศพได้ทันท่วงที แต่เมื่อกองทุนฯ จ่ายชดเชยแล้ว จะทำการเรียกเก็บเบี้ยคืนจากเงินที่จ่ายไปพร้อมเงินเพิ่ม 20% จากเจ้าของรถหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย

compulsory insurance 2023 AS

ค่าใช้จ่ายในการต่อ พ.ร.บ. รถจะแตกต่างกันไปตามประเภทของรถ

พ.ร.บ.รถแต่ละประเภท เช่น

  • รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) เบี้ยประกัน พ.ร.บ. = 645 บาท/ปี
  • รถน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน (รถกระบะ)เบี้ย พ.ร.บ. =  967 บาท/ปี
  • รถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน ไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รถตู้) = 1,182 บาท/ปี

สรุป

พ.ร.บ. หรือ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ ต้องการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากการใช้รถ โดยไม่สนใจว่าบุคคลนั้นจะเป็นฝ่ายผิด หรือถูก หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

รถยนต์ต้องทำและต่ออายุประกัน พ.ร.บ.ทุกปี นอกจากนี้ รถประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก ต่างก็ต้องทำ พ.ร.บ. เช่นเดียวกัน ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภาคบังคับ จะแตกต่างกันไปตามประเภทและขนาดของรถ

ที่มา วิริยะประกันภัย, Silkspan

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รีวิวรถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ เช็คราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้ที่ Autospinn.com

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์ ต้องที่ ตลาดรถมือสอง One2car ซื้อรถง่าย ขายรถไว ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ