กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการ “ฮอนด้า เรียนรู้ พร้อมสู้ภัยพิบัติ” ประจำปี 2558 Share this

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการ “ฮอนด้า เรียนรู้ พร้อมสู้ภัยพิบัติ” ประจำปี 2558

Ken
โดย Ken
โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2558

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการ “ฮอนด้า เรียนรู้ พร้อมสู้ภัยพิบัติ” ประจำปี 2558

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดโครงการฝึกอบรม “ฮอนด้า เรียนรู้ พร้อมสู้ภัยพิบัติ” ประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติให้แก่พนักงานกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “โครงการฝึกอบรม ฮอนด้า เรียนรู้ พร้อมสู้ภัยพิบัติ ประจำปี 2558 จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้กับพนักงานอาสาสมัครในกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในภารกิจของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ"

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศไทยและแนวโน้มอนาคต นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลราชวิถี และ  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมบรรยายและสาธิตการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การจำลองสถานการณ์จริง

batch_Photo

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ การช่วยเหลือในกรณีผู้ประสบอุบัติเหตุสำลักอาหารหรือมีสิ่งของในหลอดลม การฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบภัยรูปแบบต่างๆ อย่างถูกวิธี

อ่านข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


ความคิดเห็น