ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นและได้รับยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2558 Share this

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นและได้รับยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2558

Ken
โดย Ken
โพสต์เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2558

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นและได้รับยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2558

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นและได้รับยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2558

โครงการ "Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” เป็นโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ดทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุโดยรวมบนท้องถนน

อร์ดได้จัดอบรมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยจัดอบรมให้กับผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมแล้ว 8,000 ราย

ฟอร์ดยังส่งเสริมโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ ที่ฟอร์ดดำเนินธุรกิจอยู่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม โดยส่งเสริมพลังแห่งจิตอาสาของพนักงาน ด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย


ความคิดเห็น