Autospinn

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นและได้รับยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2558

Ken Posted: November 29th, 2015

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นและได้รับยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2558

โครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” เป็นโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ดทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุโดยรวมบนท้องถนน

 

อร์ดได้จัดอบรมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยจัดอบรมให้กับผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมแล้ว 8,000 ราย

ฟอร์ดยังส่งเสริมโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ ที่ฟอร์ดดำเนินธุรกิจอยู่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม โดยส่งเสริมพลังแห่งจิตอาสาของพนักงาน ด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย