Autospinn

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษากว่า 7 ล้านบาท ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Cokeautospinn Posted: November 17th, 2015

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและคณะกรรมการมูลนิธิฯมอบทุนการศึกษาประจำปี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกร์ที่13 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535 ตลอดระยะเวลา 23 ปีทางมูลนิธิฯได้สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

โดยในปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ 3 โครงการ ดังนี้

ด้านส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล สนับสนุนผ่าน

1) โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 187 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,000,000 บาท

2) โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสร้างบุคลากรด้านการพยาบาลสู่พื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 20 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น1,480,000 บาทด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สนับสนุนผ่าน

3) โครงการ “หนูรักผักสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านโภชนาการและสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผ่าน 48 โรงเรียน ในจังหวัดขอนแก่นหนองบัวลำภู อุดรธานี ร้อยเอ็ด และเลย รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500,000 บาทมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการศึกษาในทุกระดับ

อีกทั้งยังร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและอกชน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่จะขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทยภายใต้สโลแกน

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย