Autospinn

ม.44 บังคับไม่จ่ายค่าปรับ ชำระภาษีได้ป้ายวงกลมชั่วคราว 30 วัน

Wongsupat Posted: March 22nd, 2017

 

คสช.ใช้ม.44 คุมกฎหมายจราจรเข้ม ไม่จ่ายค่าปรับ สามารถต่อภาษีได้ป้ายวงกลมชั่วคราว 30 วัน มีผลบังคับใช้แล้ว

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 มี.ค. เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยระบุว่า ปัจจุบันผู้ขับขี่รถหรือเจ้าของรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงและเพิกเฉยต่อการบังคับใช้ทางกฎหมาย ซ้ำยังมีการกระทำผิดซ้ำอีกในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความสงบเรียบร้อยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกลไกและกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบการคมนาคมขนส่ง และความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยให้ผู้ขับขี่รถเคารพกฎหมายมากขึ้น เช่น ผู้ขับขี่รถยนต์ คนโดยสาร จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง ขณะโดยสารรถยนต์

 

ข้อมูลสรุปย่อ ส่วนกรณีที่ผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถคันใดไม่ชำระค่าปรับหรือใบสั่ง จะสามารถขอชำระภาษีประจำปีที่กรมการขนส่งทางบกได้ แต่จะได้ป้ายวงกลมชั่วคราว 30 วัน จนกว่าจะชำระค่าใบสั่งแล้วนำมายื่นขอป้ายวงกลมใหม่ หรือกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ทราบมาก่อนว่ามีใบสั่ง สามารถชำระก่อนจ่ายภาษีที่กรมการขนส่งทางบกได้เลย

 

ขณะเดียวกัน กรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระหรือชำระไม่ครบภายในเวลาที่กำหนด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถแจ้งกรมการขนส่งทางบกให้งดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นได้ (รายละเอียดสามารถติดตามในเว็บไซด์ ราชกิจจานุเบกษา)

 

สนิท กล่าวว่า สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและกรมฯ ปัจจุบันได้ตั้งคณะทำงานสองฝ่ายขึ้นมา 1 ชุดเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ โดยระหว่างที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันทางคอมพิวเตอร์ได้ ก็จะประสานงานทางเอกสารอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย