ขนส่งฯ ชี้แจงร่างกฎหมายเอาผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ยังไม่บังคับใช้ Share this

ขนส่งฯ ชี้แจงร่างกฎหมายเอาผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ยังไม่บังคับใช้

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 28 สิงหาคม 2561

ขนส่งฯ เผยร่างกฎหมายเอาผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ยังรอพิจารณาอีกหลายขั้นตอน เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจรับฟังความคิดเห็น และทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบก


สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ร่างกฎหมายกรณีโทษความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากยังต้องผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอีกหลายขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้ครอบคลุมในทุกประเด็นปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ขับขี่เป็นปัจจัยสำคัญ และนับเป็นสาเหตุหลักต้นๆ ของอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งนี้ การคัดกรองคนใช้รถใช้ถนนด้วยกติกาสากล คือ ใบอนุญาตขับรถ จึงเป็นความสำคัญลำดับแรกที่สังคมยอมรับร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในความปลอดภัยซึ่งกันและกัน ประกอบกับข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน พบว่าผู้ขับขี่กลุ่มที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถจะมีสัดส่วนการเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มที่มีใบอนุญาตขับรถถึง 2 เท่า เนื่องจากกลุ่มที่มีใบอนุญาตขับรถจะรู้วิธีทำให้ตนเองปลอดภัยจากการขับขี่รถมากกว่าผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบกตระหนักดีว่าประชาชนทุกภาคส่วนถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะร่วมพิทักษ์สิทธิความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน โดยก่อนหน้านี้ ได้ดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับ “ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....” ในทุกหมวด ทุกมาตรา มาแล้วจำนวน 3 ครั้ง คือช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 (1 ครั้ง) และเดือนสิงหาคม 2560 (2 ครั้ง) และรวบรวมความคิดเห็นที่มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

อย่างไรก็ตาม ประชาชนให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง และร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยรอบด้าน กรมการขนส่งทางบกพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในสังคมอีกครั้ง ผ่านช่องทางแบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นบทกำหนดโทษใบอนุญาตขับรถ

(URL:https://goo.gl/forms/Olo63cu2ZOMNxvMv1) รวมถึงในทุกช่องทางรับฟังความคิดเห็นของกรมการขนส่งทางบก เช่น เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th, สายด่วน 1584, เฟซบุ๊กแฟนเพจ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” (URL: https://www.facebook.com/dlt1584/), E-Mail: dlt_1584complain@hotmail.com เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 ทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของสังคมจะถูกรวบรวมไปวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนเสนอเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

สงสัยอะไรอยากถาม พูดคุยกันได้อย่างชิลๆ กันในเว็บบอร์ดของเราได้ ที่นี่

 

 


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ