[PR News] โตโยต้า ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ ลาว Share this

[PR News] โตโยต้า ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ ลาว

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 03 สิงหาคม 2561

โตโยต้า นำเงินช่วยเหลือพร้อมข้าวสารรัชมงคลและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา


จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว โตโยต้าได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการประสานความร่วมมือภาครัฐ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ โดยได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน จำนวน 1 แสนบาท ผ่านทางสถานฑูตไทยในเวียงจันทน์ เพื่อมอบเงินดังกล่าวให้แก่ศูนย์กลางประสานงานรับความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

 บริษัท โตโยต้า และผู้แทนจำหน่ายยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้นำข้าวสารรัชมงคลจำนวน 5 ตัน เสื้อ 2,000 ตัว และสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคอื่นๆที่จำเป็น ตลอดจนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ในนาม บริษัทฯ โตโยต้า และชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำนวน 2.32 แสนบาท มอบให้กับผู้ประสบภัยผ่านทาง ท่านพรสมัย เพียงลาวัน และ ท่านนางมีนาพร ไซชมพู รองเจ้าแขวงอัตตะปือ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในครั้งนี้ รวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งสิ้นประมาณ 1.1 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือจาก ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าอย่างเป็นทางการใน สปป.ลาว ที่มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ยารักษาโรค อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ทั้งนี้ โตโยต้าขอส่งกำลังใจไปในพื้นที่ประสบภัย และได้เตรียมความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยจะส่งเจ้าหน้าที่และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service) คอยอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าผู้ใช้รถโตโยต้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ