รถมอเตอร์ไซค์อายุกี่ปีต้องตรวจสภาพ ที่นี่มีคำตอบ Share this
รีวิวมอเตอร์ไซค์
โหมดการอ่าน

รถมอเตอร์ไซค์อายุกี่ปีต้องตรวจสภาพ ที่นี่มีคำตอบ

Paknam536
โดย Paknam536
โพสต์เมื่อ 27 December 2562

คำถามที่มีผู้คนไม่น้อยต่างสงสัยว่า  รถมอเตอร์ไซค์อายุกี่ปีต้องตรวจสภาพ ? สรุปแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้งาน หรือที่ซื้อต่อมาจากที่ใดก็แล้วแต่ ต้องมีอายุของตัวรถเท่าใดถึงจะต้องนำไปตรวจสภาพก่อนการต่อทะเบียน?


รถมอเตอร์ไซค์อายุกี่ปีต้องตรวจสภาพ

การตรวจสอบสภาพรถมอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะใดๆ ก็แล้วแต่ เป็นที่แน่นอนว่ามันคือหน้าที่ของผู้ขับขี่ใช้งานทั้งสิ้น ที่ต้องหมั่นตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง ก่อนจะต้องนำรถไปตรวจเช็คระยะประจำปี หรือทุกๆ การนัดหมายของผู้แทนจำหน่ายรถเช่นกัน

ทว่าในส่วนของระบบงานทะเบียนรถนั้น รถมอเตอร์ไซค์ของเราก็ต้องถูกนำไปตรวจสภาพเช่นกัน ซึ่งจะต้องนำไปตรวจทุกๆ กี่ปี และตรวจอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันต่อครับ

ตามกฎหมายแล้ว กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสภาพรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รถที่จะนำมาใช้ในการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของคนขับรถเอง รวมถึงผู้โดยสารไปกับรถ, ผู้ขับขี่รถคันอื่นๆ, คนเดินถนน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ภายนอกตัวรถ

 

รถมอเตอร์ไซค์อายุกี่ปีต้องตรวจสภาพ

 

รถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปี ต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษี "ทุกครั้ง"

สำหรับมอเตอร์ไซค์ หรือรถจักรยานยนต์ ถูกกำหนดให้มีการตรวจสภาพรถทุกๆ 5 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน จะต้องได้รับการตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีทุกครั้ง โดยรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มีประเภทรถดังนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป

 

สามารถตรวจสภาพรถที่ใดได้บ้าง?

สำหรับสถานที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท เจ้าของรถจะนำไปตรวจสภาพ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้

 

ตรวจสภาพรถ

 

สามารถตรวจสภาพรถล่วงหน้าได้กี่เดือน?

ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก อนุญาตให้สามารถตรวจสภาพรถก่อนการเสียภาษีประจำปีได้ เจ้าของสามารถนำรถไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี

 

อัตราค่าตรวจสภาพรถ

ตรวจสภาพผ่าน

การไปติดต่อกับสถานตรวจสภาพรถให้เจ้าของรถนำรถและสมุดคู่มือทะเบียนรถไปแสดง หากตรวจสภาพผ่าน สถานตรวจสภาพรถจะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

 

ถ้าตรวจสภาพไม่ผ่าน?

รถอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการตรวจสภาพ สถานตรวจสภาพรถจะแจ้งข้อบกพร่องที่เป็นเหตุให้รถนั้นไม่ผ่านการตรวจสภาพให้ เจ้าของทราบ เพื่อจะได้นำรถไปแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำมาตรวจใหม่ หากแก้ไขแล้วนำไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งเดิมภายใน 15 วัน จะเสียค่าตรวจใหม่ ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าบริการที่กำหนดไว้ แต่หากเกิน 15 วัน หรือไปตรวจที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งอื่นจะเสียค่าบริการเต็มอัตรา

 

อัตราค่าตรวจสภาพรถ

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

 

ตรวจสอบสภาพรถมอเตอร์ไซค์

 

รถแบบใดที่ไม่สามารถตรวจกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้?

รถที่ไม่สามารถตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ คือรถที่ถูกกำหนดในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ให้นำรถไปตรวจสภาพกับสำนักงานขนส่งพื้นที่นั้นๆ ได้แก่

 1. รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไป จากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์, เปลี่ยนลักษณะรถ, เปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
 2. รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข, ตัวเลขชำรุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น
 3. รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้
 4. รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็นต้น ซึ่งรถดังกล่าวต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่เมื่อมีการนำมาเสียภาษีประจำปี
 5. รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
 6. รถที่ขาดต่อทะเบียนเกิน 1 ปี

 

เป็นยังไงกันบ้างครับ กับทริกดีๆ เรื่องการนำรถจักรยานยนต์ไปตรวจสภาพ ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสภาพรถยนต์ด้วยนะครับ โดยรถจักรยานยนต์จะต้องนำไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี เมื่ออายุของรถครบ 5 ปี และ 7 ปี สำหรับรถยนต์ สำหรับครั้งต่อไปจะมีทริกดีๆ เกี่ยวกับรถเรื่องอะไรบ้างนั้น โปรดติดตามกันต่อไปครับ

 

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

 

อ่านรีวิว Honda ADV150 ได้ที่นี่
อ่านรีวิว MotoGuzzi V85 TT ได้ที่นี่

 

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ