ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการขนส่งทางบก แก้ไขเพิ่มเติมใบขับขี่ใหม่ Share this

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการขนส่งทางบก แก้ไขเพิ่มเติมใบขับขี่ใหม่

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 10 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2564 


ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการขนส่งทางบก แก้ไขเพิ่มเติมใบขับขี่ใหม่

ที่มาที่ไป จากมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 มีผลให้ไทยต้องอนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว ในการออกใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยให้ใช้แบบใบอนุญาตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อสรุป

สรุปให้เข้าใจง่ายๆ คือ ต่อไปกรมการขนส่งทางบกจะออกใบขับขี่ตามอนุสัญญาเวียนนา เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนด จึงจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมใบขับขี่ใหม่ โดยใบขับขี่ที่ออกไปก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้จนกว่าจะหมดอายุของใบขับขี่นั้นๆ ทั้งนี้ จากประกาศดังกล่าว ส่งผลให้ใบขับขี่ใหม่ จะมีการเพิ่มเติมรายละเอียด อาทิ สัญลักษณ์คนพิการ(ถ้ามี),ข้อจำกัดการใช้(ถ้ามี),เครื่องหมายกาชาด(ถ้ามี) เป็นต้น 

อ่านเพิ่มเติมจากที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/052/T_0005.PDF

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ