ฮอนด้า 14 รุ่น ผ่าน “ฉลากเขียว” จาก สมอ. และสถาบันวิ่งแวดล้อมไทย Share this

ฮอนด้า 14 รุ่น ผ่าน “ฉลากเขียว” จาก สมอ. และสถาบันวิ่งแวดล้อมไทย

Pon Piantanongkit
โพสต์เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557

ฮอนด้า 14 รุ่น ผ่าน “ฉลากเขียว” จาก สมอ. และสถาบันวิ่งแวดล้อมไทย

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ได้รับมอบเครื่องหมาย “ฉลากเขียว” จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อรับรองยนตรกรรมฮอนด้า 14 รุ่น ผ่านข้อกำหนดฉลากเขียว ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้การทิ้งทำลาย ตลอดจนถึงมีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอกย้ำพันธสัญญาของฮอนด้าถึง ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมสร้างสรรค์สังคมสีเขียว โดยการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับรถยนต์ฮอนด้าที่ได้รับฉลากเขียว ทั้ง 14 รุ่น มีดังนี้

1. บริโอ้ 1.2 ลิตร (เกียร์ธรรมดา)

2. บริโอ้ 1.2 ลิตร (เกียร์ CVT)

3. บริโอ้ อเมซ 1.2 ลิตร (เกียร์ธรรมดา)

4. บริโอ้ อเมซ 1.2 ลิตร (เกียร์ CVT)

5. ซิตี้ 1.5 ลิตร (เกียร์ธรรมดา)

6. ซิตี้ 1.5 ลิตร (เกียร์ CVT)

7. ซีวิค 1.8 ลิตร (เกียร์ธรรมดา)

8. ซีวิค 1.8 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ)

9. ซีวิค 2.0 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ)

10. ซีวิค ไฮบริด 1.5 ลิตร (เกียร์ CVT)

11. แอคคอร์ด 2.0 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ)

12. แอคคอร์ด 2.4 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ)

13. ซีอาร์-วี 2.0 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ)

14. ซีอาร์-วี 2.4 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ)


ความคิดเห็น