ขนส่ง เล็งเปลี่ยนเกณฑ์อายุทำใบขับขี่ BigBike พร้อมเปิดท่าสอบขับ 11 ท่า Share this

ขนส่ง เล็งเปลี่ยนเกณฑ์อายุทำใบขับขี่ BigBike พร้อมเปิดท่าสอบขับ 11 ท่า

Paknam536
โดย Paknam536
โพสต์เมื่อ 03 มิถุนายน 2564

วันที่ 2 มิ.ย.2564 ยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการกำหนดเกณฑ์การอบรม และทดสอบใบขับขี่รถจักรยายนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบมากกว่า 400cc


ขนส่ง ปรับเกณฑ์อายุใบขับขี่บิ๊กไบค์

กรมได้นำเสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว แต่ปรากฏว่าเกือบทุกหน่วยงานได้มีการท้วงติง เรื่องการกำหนดอายุผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบก์ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยายนต์มาก่อน หรือมีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยายนต์มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี

ยงยุทธ กล่าวต่อว่า โดยมองว่าข้อเสนอของกรมที่กำหนดให้ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถขอสอบรับใบขับขี่ได้นั้น ไม่เหมาะสม เพราะเห็นว่ามีอายุน้อยเกินไป ควรจะมีการปรับเพิ่มอายุให้มากกว่านี้ เนื่องจากเป็นรถขนาดใหญ่ที่ต้องใช้การตัดสินใจการขับขี่สูง กระทรวงจึงส่งหลักเกณฑ์กลับมายังกรมเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่อีกครั้ง

 

 

“ทั้งนี้ จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัย และนำข้อมูลเรื่องใบขับขี่บิ๊กไบก์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาพิจารณาประกอบพบว่า หลายประเทศ เช่น ประเทศแถบยุโรป และญี่ปุ่น กำหนดให้ต้องมีอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์จึงจะขอใบขับขี่บิ๊กไบก์ได้ ซึ่งกรมจึงเตรียมแก้ไขเกณฑ์อายุเป็น 24 ปีบริบูรณ์ คาดว่าจะเสนอเรื่องกลับไปให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบได้ภายในสัปดาห์หน้า หากกระทรวงเห็นชอบ คาดว่ากรมจะสามารถออกประกาศ และบังคับใช้เกณฑ์ได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้แน่นอน” นายยงยุทธ กล่าว

นายยงยุทธ กล่าวว่า สำหรับเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบก์ จะแบ่งผู้ขับขี่ออกเป็น 3 กลุ่ม

1.ผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยายนต์ส่วนบุคคลชนิด 5 ปี มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีการครอบครองรถบิ๊กไบก์ มาแล้ว 2 ปี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือมีใบอนุญาติขับรถจักรยายนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ สามารถมายื่นขอใบขับขี่ได้อัตโนมัติ ไม่ต้องทดสอบการขับขี่ หรืออบรมภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีประสบการณ์แล้ว โดยเจ้าของใบขับขี่จะต้องมีชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อผู้ครอบครองของรถบิ๊กไบก์ โดยจะได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปี

2. ผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยายนต์ส่วนบุคคลชนิด 5 ปี มาแล้ว 2 ปี จะต้องเข้ารับการทดสอบขับขี่ และอบอรมหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบก์ก่อน โดยจะได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปี

3. กลุ่มที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทใดมาก่อนเลย จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 24 ปีเต็ม จึงจะยื่นขอรับใบขับขี่บิ๊กไบก์ได้ และจะต้องเข้ารับการทดสอบขับขี่ และอบรมหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบก์ก่อน โดยจะได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี สำหรับใบขับขี่บิ๊กไบก์นั้นเบื้องต้นจะแตกต่างจากใบขับขี่รถจักรยายนต์ทั่วไป โดยจะมีรูปรถบิ๊กไบก์แสดงในใบขับขี่บริเวณด้านหลังบัตรด้วย

 

 

การสอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

นายยุทธนา กล่าวถึงเกณฑ์การอบรมสำหรับผู้ยื่นขอใบขับขี่บิ๊กไบก์นั้น กำหนดให้ผู้ยื่นขอใบขับขี่จะต้องผ่านการอบรมกับกรมจำนวนรวม 12 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นการอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 2 ชั่วโมงและปฏิบัติจำนวน 10 ชั่วโมง โดยภาคทฤษฎี จำนวน 2 ชั่วโมง จะแบ่งการอบรมออกเป็น 5 บท คือ

บทที่ 1 ผู้ขับขี่ จะอบรมเกี่ยวกับ การแต่งกายขณะขับขี่ การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจและมารยาทในการขับขี่ เทคนิคการขับขี่ที่ถูกต้อง

บทที่ 2 ยานพาหนะ ต้องศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน ส่วนประกอบและพื้นฐานการทำงานของรถ การตรวจเช็กก่อนการขับขี่ และการตรวจเช็กรถตามระยะทาง และการปรับแต่งรถจักรยายนต์บิ๊กไบก์ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่

บทที่ 3 สภาพแวดล้อมในการขับขี่ เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร และพื้นผิวถนน การขับขี่ในช่วงจราจรแออัดและสภาพอากาศไม่ปกติ และการศึกษาเส้นทาง และการใช้ระบบนำทาง

บทที่ 4 การคาดการณ์อุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยายนต์ขนาดใหญ่บนท้องถนนและบทที่ 5การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 

 

ส่วนภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง จะมีการอบรม และทำการทดสอบท่าขับขี่จำนวน 11 ท่า ได้แก่

 • 1.การเบรกตามระยะที่กำหนด
 • 2.การเบรกกะทันหัน
 • 3.การทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • 4.การเข้าโค้งรูปแบต่าง ๆ
 • 5.การทรงตัวบนลูกระนาดและพื้นที่ขรุขระ
 • 6.การทรงตัวบนกระดานแคบ
 • 7.การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคปรูป S
 • 8.การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคบรูปZ
 • 9.การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคบรูป 8
 • 10.การหยุดและการขึ้นทางลาดชัน
 • 11.การเปลี่ยนเกียร์ก่อนเข้าโค้ง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีมีจำนวนบิ๊กไบก์ ที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 216,547 คัน จากจำนวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 21,284,775 คัน สำหรับใบขับขี่บิ๊กไบก์นั้นเบื้องต้นจะแต่งต่างจากใบขับขี่รถจักรยายนต์ทั่วไป โดยจะมีรูปรถบิ๊กไบก์แสดงในใบขับขี่ด้วย

 

อ่าน วิธีต่อใบขับขี่ 2564 ต้องทำอะไรบ้าง
อ่าน ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการขนส่งทางบก แก้ไขเพิ่มเติมใบขับขี่ใหม่
อ่าน ทำใบขับขี่ทุกกรณี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 19 ก.พ.นี้

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่
 one2car

 


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ